Postacademisch onderwijs

Studiepunten

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB), de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA), de Bond van Medewerkers in het Notariaat (BMN), de Vereniging van Estate Planners in het Notariaat (EPN), de Nederlandse Organisatie Voor Executeurs (NOVEX) en de Stichting Certificering Executeurs (SCE) erkennen de Stichting als opleidingsinstituut.

KNB, NOvA en BMN geven 3 PO-studiepunten voor alle bijeenkomsten. De cursussen, die erkend zijn door de KNB, NOvA en BMN betreffen PO-onderwijs (onderhoud vakbekwaamheid).

EPN geeft 3 PO-studiepunten voor de bijeenkomsten op 14, 21, 26, 28 september, 5 oktober en 2, 16, 23 november 2017.

NOVEX en SCE geven 3 PO-studiepunten voor de bijeenkomsten op 26, 28 september, 5 oktober en 16, 23 november 2017.

 

 

Met ingang van 16 maart 2016 erkent de Vereniging Erfrecht Advocaten Nederland (VEAN) de Stichting als opleidingsinstituut.

Met ingang van 1 september 2012 erkennen ook de Nederlandse Organisatie Voor Executeurs (NOVEX) en de Stichting Certificering Executeurs (SCE) de Stichting als opleidingsinstituut.


De cursussen, die erkend zijn door de NOvA, betreffen zonder uitzondering PO-onderwijs (onderhoud vakbekwaamheid). Meer info hierover.