Postacademisch onderwijs

Programma

Aanmelden

 

PROGRAMMA 2018

Hieronder volgt het onderwijsprogramman voor het eerste halfjaar van 2018. Meer info volgt via de nieuwsbrief en de sociale media. Alle cursussen worden aangemeld bij de KNB, NOvA, BMN en de specialistenverenigingen. BMN heeft de cursussen nog niet geodgekeurd, maar de verwachting is dat dit elk moment zal gebeuren. Voor meer informatie over de cursussen kunt u contact opnemen met Daan Meijer

Donderdag 8 maart 2018 13.30-17.00 uur

Actualiteiten onroerendezakenrecht

Mr. dr. A. Steneker, Universitair hoofddocent burgerlijk recht Radboud Universiteit Nijmegen

KNB NOvA 3 PO-studiepunten

Sander Steneker bespreekt de belangrijkste actualiteiten en praktijkvragen op het gebied van natrekking, overdracht, betaling, hypotheek en beslag met betrekking tot onroerende zaken.

 

Donderdag 22 maart 2018 13.30-17.00 uur

Vereffening nalatenschappen

Mr. P.G. Knoppers, advocaat SmeetsGijbels

KNB NOvA EPN VEAN NOVEX 3 PO-studiepunten

In de cursus vereffening van nalatenschappen zullen juridische en praktische aspecten van de vereffening aan de orde komen. Zowel positieve als negatieve boedels worden behandeld. Dit onderwerp is continu in beweging, waardoor ook de actualiteiten in de cursus worden meegenomen.

 

Donderdag 29 maart 2018 13.30-17.00 uur

Basiscursus WWFT

Mr. dr. B. Snijder-Kuipers, kandidaat-notaris De Brauw Blackstone Westbroek, docent vakgroep privaatrecht en notarieel recht Rijksuniversiteit Groningen en fellow Radbouduniversiteit Nijmegen

KNB NOvA 3 PO-studiepunten

Vanaf 1 juli aanstaande gaat de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) ingrijpend wijzigen. Vanaf die datum heeft elke vennootschap verplicht een UBO. Elke UBO moet worden ingeschreven bij het handelsregister. Andere praktische belangrijke veranderingen komen ook aan de orde.

 

Donderdag 5 april 2018 13.30-17.00 uur

Personenvennootschapsrecht

Mr. Chr. M. Stokkermans

KNB NOvA 3 PO-studiepunten

Hoofdlijnen van de bestaande wettelijke regeling, valkuilen en tips inzake vermogensscheiding, (beperking van) aansprakelijkheid en vennotenwissels, BV/CV-constructies, recente jurisprudentie, alsmede voorstellen voor komend recht.

 

Dinsdag 10 april 2018 13.30-17.00 uur

Verdiepingscursus WWFT / Wandelen met de WWFT

Mr. dr. B. Snijder-Kuipers, kandidaat-notaris De Brauw Blackstone Westbroek, docent vakgroep privaatrecht en notarieel recht Rijksuniversiteit Groningen en fellow Radbouduniversiteit Nijmegen

KNB NOvA 3 PO-studiepunten

De verdiepingscursus over de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) bestaat uit een wandeling door Amsterdam met aandacht voor historische aspecten. Vooraf kunt u uw WWFT-vragen indienen. Achteraf ontvangt u het tijdens de wandeling besprokene. Tot een week na de wandeling kunt u nog specifieke vragen per e-mail stellen.

 

Donderdag 19 april 2018 13.30-17.00 uur

Huwelijksvermogensrecht en vastgoedpraktijk

Prof. mr. W.G. Huijgen, Hoogleraar Notarieel recht Universiteit Leiden, en mr. L.M. de Hoog, PhD-Fellow Universiteit Leiden

KNB NOvA 3 PO-studiepunten

Tijdens deze cursus worden de wijzigingen van het huwelijksvermogensrecht per 1 januari 2018 aan de orde gesteld, waarbij de aandacht in het bijzonder uitgaat naar de gevolgen hiervan voor de vastgoedpraktijk. Aan bod zullen komen onderwerpen op het gebied van verhaal en beslag, de gemeenschap en faillissement, bedrijfsmatig vastgoed, schenkingen van maximaal 100.000 euro ter aflossing van de hypothecaire schuld of ter verbetering van de woning en het vermelden van de herkomst van de middelen bij vastgoedtransacties.

 

Donderdag 7 juni 2018 13.30-17.00 uur

Huwelijksvermogensrecht, de DGA en fiscaliteit

Prof. mr. dr. W. Burgerhart, Bijzonder hoogleraar Fiscale aspecten van de notariële rechtspraktijk

KNB NOvA EPN 3 PO-studiepunten

In deze bijeenkomst zal met betrekking tot het nieuwe huwelijksvermogensrecht de aandacht uitgaan naar de impact daarvan op de DGA alsmede op de fiscaliteit.

 

Donderdag 14 juni 2018 13.30-17.00 uur

Huwelijksvermogensrecht en verdeling

Mr. drs. J.H. Lieber, Senior raadsheer hof Arnhem-Leeuwarden en hof Amsterdam (notariskamer)

 KNB NOvA EPN 3 PO-studiepunten

Centraal staan de gevolgen van de beperking van de huwelijksgemeenschap voor de verdeling daarvan, bewijsperikelen en hoe met vergoedingsrechten en -plichten bij de verdeling rekening wordt gehouden. Ook is er aandacht voor het nieuwe artikel 1:95a BW en het overgangsrecht.

 

Dinsdag 19 juni 2018 13.30-17.00 uur

Het herstellen van fouten in akten: do's en don'ts

Prof. L.C.A. Verstappen

KNB NOvA 3 PO-studiepunten

Het maken van fouten is menselijk. Dat geldt ook voor het maken van fouten in en rondom notariële akten. Het is zaak te weten wat te doen om de fout te herstellen. Tijdens de lezing wordt ingegaan op het maken van fouten in en rondom notariële akten, wat de gevolgen daarvan zijn en hoe een en ander gerepareerd kan worden.

 

Dinsdag 10 oktober 2017 13.30-17.00 uur Let op: de cursus De Maatschap is uitgesteld tot 2018. U kunt uw interesse kenbaar maken door te mailen naar [email protected]


De Maatschap

Prof. mr. D.F.M.M. Zaman, adviseur bij Loyens & Loeff N.V. en (gewoon) hoogleraar Notarieel Ondernemingsrecht Universiteit Leiden, en mr. dr. S.E. van der Waals, universitair docent Universiteit Utrecht

KNB NOvA BMN 3 PO-studiepunten

Vrije beroepsbeoefenaren, zoals artsen, advocaten en notarissen, keren de klassieke maatschap steeds vaker de rug toe. Maar ondervangen alternatieve rechtsvormen de problemen wel? De docenten gaan dieper in op de verschillende rechtsvormen en het nieuwe voorstel van de Werkgroep Personenvennootschappen. In Ponder 41 staat een interview met Sanne-Roos van der Waals over haar proefschrift en de cursus.

 

 


  Meer informatie? Mail Daan Meijer


 

Aanmelding 


Het pao is in principe alléén toegankelijk voor donateurs en notariële studenten. Meer info hierover.

De Stichting heeft met betrekking tot het postacademisch onderwijs een klachtenregeling.

Nieuwe donateurs zijn uiteraard welkom. Zij kunnen zich via het aanmeldingsformulier tegelijkertijd opgeven als deelnemer aan het pao en als donateur. Voor de minimum donatiebedragen van het lopende jaar: klik hier.

 

De cursussen, die erkend zijn door de NOvA, betreffen PO-onderwijs (onderhoud vakbekwaamheid). Meer info hierover.


Klik hier voor het Aanmeldingsformulier