Leerstoelen

Introductie

De instelling van een bijzondere leerstoel - en daarmee de instandhouding van universitair onderwijs in de aan het notariaat verbonden vakken - past uitstekend binnen de statutaire doelstelling van de Stichting die, haar volledige naam zegt het al, het notariaat op wetenschappelijke wijze op de kaart wil zetten, c.q. houden. In principe is de Stichting dan ook bereid tot vestiging van een bijzondere leerstoel daar waar een hiaat in de notariële opleiding dreigt te ontstaan. Daarbij maakt het geen verschil of zo'n situatie zich in Amsterdam voordoet, of bij een van de andere universiteiten met een notariële studierichting. 


Vier leerstoelen aan de Universiteit van Amsterdam met de volgende leeropdrachten:

Twee hoogleraren bezetten de leerstoel Bijzondere onderwerpen Notarieel recht: prof. mr. W. Breemhaar en prof. mr. S. Perrick. 

 

Op 19 april 2013, 16.00 hield Willem Breemhaar zijn oratie: Van bloedige en andere handen in het erfrecht.
De oratie zal binnenkort verkrijgbaar zijn. 

 

Op 19 oktober 2012 uur hield Steven Perrick zijn oratie: Het belang van het vermogensrecht voor de beoefenaar van het vennootschapsrecht. De oratie is inmiddels in druk verschenen.


Twee leerstoelen aan de Vrije Universiteit te Amsterdam met de volgende leeropdrachten:


Een leerstoel aan de Radboud Universiteit Nijmegen met als leeropdracht:


Een leerstoel aan de Rijksuniversiteit Groningen met als leeropdracht: